Базаров Цырен Раднаевич

Базаров Цырен Раднаевич родился в 1959 году в с. Дутулур Закаменского района в семье животноводов Базаровых Радны Цыбиковича и Дулмы Санжиевны.

Закончил Дутулурскую среднюю школу в 1976 году. Сразу после школы пошел работать в совхоз  «Дутулурский».

После службы в армии поступил на физико-математический факультет БГПИ им.Д.Банзарова.

После окончания института работал учителем математики и физики Усть-Эрийской 8-летней школы Заиграевского района. Затем по приглашению РУО Закаменского района вернулся в родную деревню и работал директором    Дутулурской средней школы Закаменского района

С 1991 по 2015 год работал в БГУ преподавателем кафедры педагогики, кафедры научных основ управления школой — теории управления образованием, заместителем декана физико-технического факультета, деканом факультета начального образования.

С 2015 – по настоящее время — директор ГБООУ «СШИ №28»

В 2000 году защитил диссертацию на ученую степень кандидата педагогических наук на тему «Социально-педагогические основы развития бурятских сельских школ в современных условиях».

В 2005 присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия».  Также награжден Почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Бурятия, Закаменского района.

 Женат.


Дүтэлүүр                                                                                      

Бунхан уулын энгэртэ,

Баглаа сэсэг бадараа.

Хуhан тужын захада,

Хүгжэн ургаhан Дүтэлүүр.

Зүрхэн уулын хойморто,

Зэмхэ сэсэг задараа.

Зургаан голой арадай,

Жаргал олоhон Дүтэлүүр.

Холо ойрын айлшадые,

Хүлеэн абадаг нютагни.

Дорюун сэбэр хүбүүдтээ,

Дали үгэhэн Дүтэлүүр.

Һайхан түрэл нютагаа,

Зүрхэндѳѳ hанан ябанаб.

Түрэл Буряад орондоо,

Түүрээн ябанаб Дүтэлүүр.

Жаргаланта нютаг Үлэнтэмни

Болхой, Монтоон, Жодоохон, Тангаан

Дүрбэн угай арад зон.

Адуу малаа үдхэн,

Жарган hууна нютагтаа.

Хойто обоо дээрэhээ

Шэртэн доошоо харахадам,

Альган дээрээ мэтэ

Харагдана минии нютаг.

Баян Үлэнтэ нютагни

Баяр досоом түрүүлнэ.

Ажалай үргэн харгыда

Амжалта хүсэһэн нютагни.

Зэмхэ нютаг

Зүрхэн уулын хормойдо

Зэдэ голой эрьедэ

Сагаан үбгэн түшэгтэй

Зэмхэ нютаг оршодог

Хоер ехэ нуурта

Хун шубууд амардаг

Зэмхэ сэсэг манда

Жаргал уряан бадардаг.

Тоонто нютаг

Балшар бага наһандаа

Наадажа сугтаа ябаалди.

Тоонто нютаг, түрэл дайда

Дэбжэн ходо үргэнэ.

Холо ойрын нютагаар

Таран бидэ ошоолди.

Тоонто нютаг, түрэл дайда

Жаргал манда хүсэнэ.

Хүхын дуунай аялгаар

Һанан досоо уярналди.

Тоонто нютаг, түрэл дайда

Хүлеэн ходо байна.

Хурай-Сахир

Дулаан-Хаан ууламнай

Хуша модоор бүрхэнхэй

Зүрхэндэм баяр оруулдаг

Хурай-Сахир нютагни

Боори обоо түшэгнэй

Ургы сэсэгээр бүрхэнхэй

Холоһоо даллан  угтадаг

Хурай-Сахир нютагни

Олон гол баялигнай

Адуу малаар бүрхэнхэй

Арад зоноор суурхадаг

Хурай-Сахир нютагни

Дунда голой абгазымнай

Шэдитэ хүсѳѳрѳѳ суурханхай

Аюул ушарһаа хамгаалдаг

Хурай-Сахир нютагни.


Библиография

Публикация в периодических изданиях и сборниках

2020

  1. Алтан намарай ошон; Бага наhамни; Басаганай жаргал (Сэсэг Будаевада); Богони үдэрнүүд; Баян түрэл дайда; Гуниглал; Дүтэлүүр [Текст:] / Ц. Базаров // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. — Февралиин 28.

Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Полезные ссылки

Полезные ссылки