Дымбрылова Галина Владимировна

Галина Владимировна Дымбрылова родилась в 1953 году в с. Бортой в многодетной семье Дамбаева Владимира и Ринчин-Ханда вторым ребенком. Окончив начальную школу в родном селе, поехала учиться в Цакирскую школу-интернат. Закончив 10 классов начала трудовую жизнь в Мылинском маслопроме вместе с матерью. Вышла замуж за Дымбрылова Будожап Гунгеевича. 2 года проработала в кондитерской фабрике «Амта», после до заслуженного отдыха проработала в совхозе им. 50-летия СССР. Имеет 6 детей, 10 правнуков. В свободное время пишет стихи о матери, малой родине.


«Эжымнай»

Арбан үри хүүгэдые түрэжэ,

Алтан дэлхэйдэ үргэжэ табиһан

Алишье хэндэмнэй һанаагаа зобожол,

Амар заяагүй һуугаал — Эжымнай

Элдин энэ юртэмсэ дээрэ

Эгээл танһаан хайратай,

Энэрхы зөөлэн сэдьхэлтэй

Эрхим хүн үгыл даа, эжымнай.

Зоной дунда ажал хэжэл

Золтой, хүндэтэй хүдэлөөт.

Хүнэй дунда «эхэ герой» гэгдэжэл,

Хүүгэд — ашанараа хаража үрдеэт.

Мүнхэ бэшэхэн энээхэн наһанай

Мүнгэн толон, наран доро алхалхадаа,

Буурал сагаан эжыгээ дурсажал,

Булта сэдьхэлдээ һанажал ябанальди.

«Бортомни»

Намжархан тэнюун дайдынгаа

Налуухан талада нэмжыһэн

Наһанаймни үлгы – тоонто

Нангинхан минии Бортомни.

Аажамхан талынгаа уудамда

Адууһа малаа бэлшээһэн,

Аглагхан хангай – үлгы тоонто.

Арюухан минии Бортомни.

Сэлгеэхэн уужам нютагтаа

Сэсэгтэй һалбарнал хүүгэднэй

Сэдьхэл зүрхэнэй үлгы – тоонто

Сэнгүүхэн минии Бортомни.

«Мэлэмнэй»

Эртэ сагай домог түүхэтэй

Элдин хангай эхэ нютагнай

Эжы абын үршөөл буянтай

Энхэ һайхан үлгы – Мэлэмнэй.

Үргэн тала дайдаараа

Үхэр малаа бэлшээһэн,

Үлзы баян хэшэгтэй

Үлгэн тоонто – Мэлэмнэй.

Дархан солоо магтуулха –

Дорюун бэрхэ хүбүүдтэй,

Дуугаа дуулан баясуулха –

Дууша сэбэр басагадтай.

Үри хүүгэдээ үргэжэл,

Үнэр баян жаргалтай,

Дүүрэн хүгжэн һалбарыш

Дуунайм үлгы – Мэлэмнэй.


Библиография

Публикация в периодических изданиях и сборниках.

2019

  1. Эжымнай, Бортомни, Мэлэмнэй, Намар [Текст]: шүлэгүүд / Г. Дымбрылова // Ажалай туг, 2019. — нояб. 15

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Полезные ссылки

Полезные ссылки