Мархаева Таисия Хандуевна

Биография

Таисия Хандуевна Мархаева родилась в 1956 году  в  Закаменском районе с. Санага.

В 1985 году окончила Санагинскую среднюю  школу,  и поступила в Улан-Удэнское педагогическое  училище  №1.

После окончания педучилища  работала по  направлению в Тункинском районе, и была членом  Союза писателей «Мүнхэ-Сарьдаг».

После нескольких лет работы в Тунке, она  вернулась в родную школу. Работала учительницей   начальных классов.

Ее стихи были опубликованы в книгах «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо» и «Уран Дүшын угалзанууд».

Принимала участие в XIV конференции молодых писателей.

      В данное время Таисия Хандуевна Мархаева работает в Санагинской средней школе, учителем бурятского языка и литературы.


«Эхэ түрэл хэлэмни»

Эбиин һүөөр дамжажа

Эдир хүүгэдтээ шэнгээһэн —

Эхэ түрэл хэлэмни.

Ундыем харюулха аргатай

Тунгалаг аршаан булаг мэтэ —

Түрэл баян хэлэмни.

Түмэн буряад арадтаа

Түүхэ домогоо дамжуулһан —

Уян түрэл хэлэмни.

Энээхэн наһанайм тулгуур

Энхэ нангин түшэгни —

Эхэ түрэл хэлэмни.

«Хани нүхэрни»

Шангаар шараһан нарамнай

Һарьдаг уулые гэрэлтүүлнэ.

Эжэл нүхэрэйм шарай

Эльгэ зүрхыем уяруулна.

Бадараад гараһан нарамнай

Байгаа дэлхэйгээ халаана.

Хани гансым миһэрэл

Халуун зүрхыем доһолгоно.

Туяараад гараһан нарамнай

Түхэреэн дэлхэйгээ гоёоно.

Ушарһан гансым мэдэрэл

Уянхан зүрхыем эзэлнэ.


Библиография

Отдельные издания

Публикации в периодических изданиях и сборниках

1992

 1. Тоонтомни;Хүсэл; Түнхэндэ түрэһэн шүлэг; Байгал; Дуран; Охор-Шэбэр; Тоонто нютаг [Текст]: шүлэгүүд  /  Т. Мархаева  //  Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо. – Захаамин, 1992. – н. 85-90.

1994

 1. Шамда, Байгал; Саяан уула; Охор-Шэбэр; Еохор [Текст]: шүлэгүүд  / Т. Мархаева  // Уран Дүшын угалзанууд: хамтын согсолбори. – Захаамин, 1994. – н. 59-60.

1996

 1. Хүсэл; Байгал [Текст]: шүлэгүүд  /  Т. Мархаева  // Байгал № 4. — Улан-Удэ, 1996. — н. 76-77.

2010

 1. Байрын саһан; Үглөөнэй бодол; Буряад хэлэмни; Байгаалияа баран хамгаалая [Текст]: шүлэгүүд  /  Т. Мархаева  //  Ажалай туг. – Захаамин, 2010. – Мартын 30.

2011

 1. Буряад арадай заншалта газарай эдеэ хоол мүнөө сагта хэрэглэлгэ [Текст]  /  Т. Мархаева  // Ажалай туг. – Захаамин, 2011. – Нояб. 29.

2012

 1. Газарай ургаса эдеэ хоолдо хэрэглэлгэ [Текст]  /  Т. Мархаева  //  Байгал. – 2012. – № 2. – н. 161-165.

2015

 1. Газарай эдеэ хоол мүнөө сагта хэрэглэлгэ [Текст]  /  Т. Мархаева  // Ажалай туг. – Захаамин, 2015. – Авг. 28; Сент. 11
 2. Наян табан наhанай налгай дабаан дээрэ [Текст]  /  Т. Мархаева  // Ажалай туг. – Захаамин, 2015. – Окт. 30
 3. Буддын шажанай түүхэhээ [Текст]  /  Т. Мархаева  // Ажалай туг. – Захаамин, 2015. – Нояб. 27; Дек. 11

2017

 1. Тоонтомни [Текст]  /  Т. Мархаева  // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Июн. 16

2018

 1. Түүхэ домогоо, уг гарбалаа шэнжэлэгшэ. С-Ж.Д. Цыренов тухай [Текст]  /  Т. Мархаева  // Ажалай туг. – Захаамин, 2018. – Янв. 12
 2. Буряадай 100 шухаг нютагуудай нэгэн [Текст]  /  Т. Мархаева  // Ажалай туг. – Захаамин, 2018. – Майн 25.

2019

 1. Эхэ түрэл хэлэмни; Һананаб даа; Хани нүхэрни; Яаранаб даа; Түрүүшын багша; Санага [Текст]  /  Т. Мархаева  // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Окт. 25.

2020

 1. Хяагтын аймаг — буряадай үзэмжэтэ газарнуудай нэгэн [Текст]: статья  /  Т. Мархаева (Цыденова Настя hурагшань)  // Буряад Үнэн № 31 (вкладыш). – Захаамин, 2020. – Сент. 28.

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Полезные ссылки

Полезные ссылки