Нохоров Даниил Дашеевич

Биография

Родился в многодетной семье 4 ребенком 14 ноября 1959 года в с. Санага Закаменского района.

В 1967 году пошел в Санагинскую среднюю школу.

После окончания школы в 1977 году, начал работать в совхозе «Санагинский».

С ноября 1977 года по май 1978 года закончил Кяхтинскую автошколу.

После окончания автошколы вернулся в родное село.

С 1978 года по 1982 год работал водителем в совхозе «Санагинский».

С 1980 по 1982 год отслужил в Советской Армии.

С 1982 года по 2008 год работал в совхозе «Санагинский» и АКХ.

С 2008 года по сегодняшний день работает в ПЧ-31 ОГПС РБ водителем.

Женат, имеет 3-х дочек, 5 внуков.


«Дайнай баатарнуудта зорюулнаб»

Эхэ нютагайнгаа хүхэрэн ногооржо,

Хүхын дуунай ханхинан байхада,

Холын баруун дайнай газар

Хахасан нютагтаяа мордоо бэлэйт.

Эжынгээ нюдэнэй нёлбоһо

Энгэртээ шэнгээн мордоолта.

Эсэгынгээ мүнхэ захяа

Сахяад шанга ябаалта.

Булад түмэрэй аадар

Буталаагүй танай зүрхэ.

Буряад хүбүүнэй гараар,

Берлин сохёот хэмхэ.

Адха шорой гартаа

Адхаад шангаар мүнхэрһэн

Зуун найман баатартаа

Зүрхөө барин дохиё.

Эхэ нютагаа бусаад,

Энэ үдэр хүрөөгүй

Энгэр газарта нойрсоһон,

Эсэгэ нүхэдөө дурсая.


Библиография

Отдельные издания

Публикации в периодических изданиях и сборниках

2003

1. Мэлс Самбуевай дурасхаалда; Дайнай баатарнуудта зорюулнаб; Жолоошон; Моото [Текст]: шүлэгүүд / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2003. — март. 18

2005

2. Алтан гурбан гургалдайм; Үетэм; Нютагаархим; Ангуушан [Текст]: шүлэгүүд / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2005. — янв. 25

3. Сэдьхэлэй гунзэгыһөө гараһан мүрнүүд [Текст]: шүлэгүүд / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2005. — дек. 27

2006

4. Нохой жэлээ угтая баяртайгаар [Текст]: / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2006. — янв. 24

5. Алтарганые угтуулан; Баян Санага; Хабарай наадан; Нютагаархим; Тайгамни [Текст]: / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2006. — июниин. 27

6. Уран шүлэгэй долгин дээрэ [Текст]: / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2006. — дек. 26

2008

7. Санагамнай; Баабамнай; Һүбэтын аршаан; Буряад хүмби [Текст]: / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2008. — янв. 29

2011

8. Эбиимни, Буряад зомди, Нэгэл наһан [Текст]: / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2011. — апр. 26.

2012

9. Зэдэмни; Уйдхар [Текст]: / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2012. — Янв. 27.

10. Түрэл һургуули; Шамтаяа жаргаһайб; Заяашамни [Текст]: шүлэгүүд / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2012. — Февр. 10.

2013

11. Найман Намсарайдал [Текст]: шүлэгүүд / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2013. — Февр. 1.

2014

12. Хүндэшье эдеэн гүб даа!; Семён таабай [Текст]: шүлэгүүд / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2014. — Апр. 25.

2015

13. hэершэ хүбүүдтэ соло [Текст]: шүлэгүүд / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Янв. 30.

14. Сагаан hарын амар мэндэ!; Баатар-Хаан ууламнай [Текст]: шүлэгүүд / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Февр. 13.

15. Хүүхэн наhан  [Текст]: шүлэг / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Февр. 27.

16. Санагын залуушуул; Бү гомодогты; Сог- айлшан [Текст]: шүлэг / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Март. 13.

17. Эрхэ сүлөөгэй түлөө; Хайрлыт, ногоон тайгаяа [Текст]: шүлэгүүд / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — майн. 15

18. hайсаар намаяа хуряажа, hайхан газар табяарайт [Текст]:  / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Нояб. 20

2016

19. Тайбан жаргая; Эхэ хэлэмнай эгээл сэнтэй [Текст]:  / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2016. — Март. 11

2018

20. Үхибүүдэй наадан болообди; Сэсэн эбии; Хулганайн хамарhаа шуhа гаргабагүй; Тэрэмнай юунбяа?; Хэбтээд үгэхэ байhан юм аал?… [Текст]: шог зугаа  / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2018. — Февр. 9

2019

21. Баабаймни; Мэлс Самбуевай дурасхаалда; Дайнай баатарнуудта зорюулнаб; Жолоошон; Моото; Нютагаархим [Текст]: шүлэгүүд  / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2019. — Окт. 11

 2020

22. Мүнхын аршаан; hэершэ хүбүүдтэ соло [Текст]: шүлэгүүд  / Д. Нохоров // Ажалай Туг. — Захаамин, 2020. — Майн 29.

Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Полезные ссылки

Полезные ссылки