Гармаева (Шагдурова) Надежда Доржиевна

Надежда Доржиевна Шагдурова родилась в с. Мыле 1956 году. Она первая из Закамны закончила Московский литературный институт. После его окончания начала работать литературным сотрудником районной газеты «Ажалай туг». Здесь она продолжила писательскую деятельность, начатую еще, будучи ученицей Мылинской школы. Читателям известны её стихи «Ноктюрн», «Балшар наhан», «Минии бэшэгүүд» и другие.

Надежда Доржиевна является членом Союза писателей.  В настоящее время работает в ГАУ РБ Издательский дом «Буряад Үнэн».


«Ноктюрн»

Боориhоо бууhан hалхинай үнэр,

Бугын hогоогоо үгылжэ урамдаhан уйдхар,

Хушын оройhоо доошоо бүмбэрhэн

                   хэрмэнэй мэлмэрэл.

Хабартаа талые хүхэрүүлhэн ургын энхэрэл —

баранииень лэ миндаhан дээрэ буулгаад,

багтааhайб хүгжэмдөө.

Мэлын улаан мэхээрнүүдээр хоолложо,

хүл дээрээ үндыhэн

уляангиртал уяхан хүүхэдэй

хитүү номхон харасануудые,

Чингис хаанай сэрэгүүдэйнь

сайгаа шанаад, мартажархиhан

тогооной —

жэбэдэ абтаагүй домогые,

шаргал намараар уйдаа хаташаhан набшаhадай

шара гунигые түүрээхээ хүсөөлби.

Хойноhоо ерэhэн hалхинда

ходоро үлеэлгээд,

хайр шулуута харгынуудай

хүндэ тооhоор амилаад,

хонгёо хоолоймни

мохитоо гү?

Хүбшэргэйнь hуладаа гү?

Ажабайдалай үдэр бүриин

хара сагаанай тэмсэлhээ

хашараа гү даа —

дуумни…

Табгай сагаан таладаа гараад,

тангаршаажа,

сүлөөтэ hалхинай

амиие бэедээ шэнгээгээд, жэгүүр ургажа,

Һарын толон дор миралзаhан 

нуурай сэлмэг уhанда

соната болон бууhай…

Одоол тихэдэ — 

сэдьхэлни гол орожо,

сээжэ дүүрэн амилха hэм.

Одоол тиихэдэ

одо мүшэд шэнгеэр

ошотон гэрэлтэхэ hэм…


Библиография

Публикации в периодических изданиях и сборниках

1996

 1. Ноктюрн [Текст]: шүлэг / Н. Гармаева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 1996. — н. 43-45. 

2010

 1. Ажаhууха жаргал гээ… Э. Дугаровай 65 наhанай ойдо [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2010. — н. 160.

2011

 1. Булгата талын дуушан. С.Д. Ангабаевай 80 жэлэй ойдо [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2011. — н. 6.

2012

 1. Ноктюрн [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2012. — н. 70-71.

2013

 1. Эртын булжамуурнуудай орон соо [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2013. — н. 174.

2014

 1. Виктория Алагуева: сэдьхэлэйнгээ шэмэг — буряад угсаатандаа [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2014. — н. 174.

2015

 1. Наhанай дуунууд. Д.З. Жалсараевай 90 жэлэй ойдо [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2015. — н. 35.

2016

 1. Уянгата шүлэгүүдэйнь уян нугархай мүрнүүд [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 15-17.
 2. Бадма багшын бата зам [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 26-31.
 3. Бато Аюшеевэй зүрхэнэй мүрнүүд [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 133-135.
 4. Буряад поэзиин хатан [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 43-50.
 5. Ехэ угые үргэлжэлүүлэгшэ [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 66.
 6. Гайхамшаг зохёол [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 104.

2017

 1. Мүнхын дуунууд [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 12.
 2. Анхандаа альманах байгаа [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 3.
 3. Жаран табанай хабар [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 99.
 4. Урданайнгаа буусые hэргээхэ [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 144.
 5. На облака оглядываясь [Текст]: / Н. Гармаева // Байкал № 6. — Улан-Удэ, 2017. — с. 87.

2018

 1. Арадай дархан [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 157.
 2. Агын аялганууд (Батор Шагдаровтай хөөрэлдөөн) [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 3. 
 3. Багшамни Батожабай байhан юм [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 62.
 4. Буряад зурагай эхи табиhан [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 158.
 5. Булаг бусадhаа эдэбхитэй (Ярууна аймагай «Булаг» литературна нэгэдэлые хүтэлбэригшэ Эдуард Будаевтай хөөрэлдөөн) [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 3.

2019

 1. Аба, эжынгээ алтан нэрэ дурдуулбат (Н. Шабаевай 70 наhанай ойдо) [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 75-77. 
 2. Буряад гобеленэй буурашагүй удха [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 173.
 3. Байгалай hэбшээн доро мүндэлhэн зурагууд [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 164.
 4. Буряадай мэдээжэ гурбан зохеолшод [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 71.

2020

 1. Эртын хабараар hэбшээлhэн шүлэгүүд [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2020. — н. 47.
 2. Дүрбэн тэгшэ бэлиг, дэмбэрэлтэ заяан (Цырен-Намжил Очировай зурагууд тухай) [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2020. — н. 170.
 3. Буряадта түрүүшынхеэ ерэжэ…, Хэhэн, бүтээhэниинь — хэтын [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2020. — н. 139, 171
 4. Дайниие зураглаhан, театрые шэмэглэhэн [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2020. — н. 173.
 5. Матвей Осодоевой алтан нажарнууд; Буряад арадай агууехэ скульптор Даша Намдаков [Текст]: / Н. Гармаева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2020. — н. 45, 173.

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Полезные ссылки

Полезные ссылки