Тогмитова Долгорма Цыденжаповна

Тогмитова Долгорма Цыденжаповна родилась 22 августа 1974 года в селе Хуртуга Закаменского района. Закончила Хуртугинскую восьмилетнюю школу. Обучалась в У-УПУ №1 и БГУ по специальности учитель начальных классов и учитель бурятского языка. Работала учителем бурятского языка в Хуртугинской средней школе, Закаменской районной гимназии, директором Центра Дополнительного образования, зам.директором МЦО ЗРГ. Сейчас она работает директором  МАОУ «Нуртинской СОШ». С 1990 года ее стихи публикуются в газетах «Буряад үнэн», «Ажалай туг». С 1993 года член литературного объединения «Уран-Дүшэ». Была руководителем объединения.


«Баабаймни»

Манай нютагаархин бултаараа

Минии баабайе  танихал,

Урин дулаан үгэнүүдээрээ

Угтан айлшадые байгаал.

Баабаймни ходо зугаатай,

Буряад дуугаа зэдэлүүлдэг һэн,

Урдандаа яажа ябаһанаа

Уянгатуулан хөөрэдэг һэн.

Балшар бага наһанай

Хүшэр хүндэ байдалые

Ходорон дабажа гараһанаа,

Һануулан намда хэлэхэдэнь,

Уян хоёр нюдэнүүдһээмни

Урилдан нёлбоһод гараа һэн.

Ерэхэ жэл баабаймни

Ерэн наһанай дабаанда

Ерэхэл байгаа, халагни

Юрэдөө, ойлгонгүй үлэшөөб.

Торгон ногоон хүнжэл доро,

Тооһогүй сэбэр дэбисхэр дээрэ,

Хэзээдэшье һэрихэгүй нойроор

Хайран баабайм, нойрсобол.

Хэдышье уран үгэнүүдые

Холбон, холбон бэшээ һаам,

Хэзээдэшье, хэзээдэшье

Уншаха, дуулаха бэшэт даа.

Эдэ үгэнүүдые дуулаха һаатнай,

Энхэрэн дурсаха бодолнууд

Эрьежэ ерэхэл байгаал даа,

Хайрата баабаймни, иигээд лэ,

Хадын хормойдо үлэбэ гээшэ аал?


Библиография

Отдельные издания

Публикации в периодических изданиях и сборниках

1994

 1. Заряа шандаган хоёр [Текст]: шүлэгүүд / Д. Тогмитова // Уран Дүшын угалзанууд: хамтын согсолбори. – Захаамин, 1994. – н. 61-63.

2007

 1. Ажалай ба дайнай ветеран Шангаев Цыденжап Майдаруевичай өөрөө хөөрэһэн намтар [Текст]: [Автобиография ветерана войны и труда Шангаева Цыденжапа Майдаруевича] / Д. Тогмитова // Ажалай туг. – Захаамин, 2007. – Июлиин 24.

2019

 1. Москвагай эдир зүжэгшэд [Текст]: / Д. Тогмитова // Ажалай туг. — Захаамин, 2019. — Июл. 26.
 2. Дуун «Хуртага»; Дуун «Зохид»; Заряа шандаган хоёр (басни); Бусажа ерэхыеш хүлеэнэб [Текст]: / Д. Тогмитова // Ажалай туг. — Захаамин, 2019. — Окт. 25.

2020

 1. Табан хурган; Баабаймни (Абамни) [Текст]: / Д. Тогмитова // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. — Янв. 17.
 2. Эрдэм hуралсал; Дасанайнгаа дэргэдэ буян хэхэ жаргалтайлби…; Хүдөөгэй ТОСуудай ажал; [Текст]: / Д. Тогмитова // Буряад Үнэн № 3. (вкладыш) — Захаамин, 2020. — Июлиин 31.
 3. Арадай проектын амжалтанууд [Текст]: / Д. Тогмитова // Буряад Үнэн № 17. (вкладыш) — Захаамин, 2020. — Августын 27.
 4. Модульна барилга; Адуу малдаа анхаралтайгаар хандая [Текст]: статьи / Д. Тогмитова // Буряад Үнэн № 25. (вкладыш) — Захаамин, 2020. — Сент. 11. 
 5. Этигэл хамба ламын найр; Ангууша нохойтой мүр мүшхэлгэ [Текст]: статьи / Д. Тогмитова // Буряад Үнэн № 31. (вкладыш) — Захаамин, 2020. — Сент. 28. 
 6. Мүнгэн наhанай шэмэг [Текст]: статья / Д. Тогмитова // Буряад Үнэн № 37. (вкладыш) — Захаамин, 2020. — Окт. 15.
 7. Буряад хэлэнэй үдэрнүүд; ЗАГСын хажуугаар яажашье гаража болохогүйл даа… [Текст]: статьи / Д. Тогмитова // Буряад Үнэн № 46. (вкладыш) — Захаамин, 2020. — Нояб. 6.

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Полезные ссылки

Полезные ссылки