Гармаев Борис Будаевич

Борис Будаевич Гармаев родился 26 августа 1949 году в с. Далахай. Окончив начальные классы в родном селе, переехал учиться в с. Санага до 1968 года. После окончания школы поступил в БСХИ на специальность ветеринара. Закончил в 1974 году. С 1975-77гг. работал в совхозе в с. Михайловка, с 1977-79 гг. в с. Мыла. С 1979 по 2009 года работал по своей профессии ветеринаром в своем родном селе. В данное время проживает с супругой Орлеана Бадмаевной Доржиевой в с. Утата. Имеют 6 детей, 6 внуков.

С 2018 года начал писать стихи, рассказы о малой Родине Утата, о природе. Член союза писателей «Уран Дүшэ», ветеран труда. В октябре 2019г выпущен на свет его первая книга «Далижаһан нютагтаа».


«Эхэ герой»

Эжыдээ, Ханда Жалсараевна 

Гармаевада, зорюулнаб

Элдин энэ дэлхэй дээрэ

Эхын дуран мүнхэ юм.

Эрьелдэн сагай үнгэрhэншье hаа,

Энеэбхилжэ эжымни энээхэн байhандал.

Жараад жэлэй үнгэрhэншье hаа,

Жаахан ябаhамни ходол hанагдана.

Жалжыса газаагуур гэшхэлэн ябагдаа.

Абадаа хаа-яа шанга зануулаад,

Арадаа hууhан эжыдээ ерэхэдэм,

Аалихан толгойем эльбэдэг бэлэй.

Үри үхибүүдээ холодо мордуулаад,

Үнихэн харгы дээрэ зогсодог бэлэй.

Ушаралта замай бэрхэ сагта

Уншаха маани заадаг бэлэй.

«Утаата»

Үглөөнэй улаан наранда

Үбсүү сээжэеэ дэлгэhэн

Удаган төөбинэрэй уулзуур — 

Утаата hайхан нютаг.

Урда зүгhөө ерэхэдэш,

Угалза мэтэ хушалтануудтай,

Ургы сэсэгүүдээр бүрхэhэн,

Уран дархашуулай тоонто юм.

Сэлмэг тэнгэриин хүбөө бариhан,

Сэхир голой эрье зайhан,

Сэдьхэл hайхан зоноор элбэг,

Сэсэрлиг шэнги Утаата.


Библиография

Отдельные издания

 1. Далижаһан нютагтаа [Текст]: шүлэгүүд / Б. Гармаев. — Улан-Удэ: ООО «Новапринт», 2019. — 64н.

Публикации в периодических изданиях и сборниках

Публикация о нём

 1. Танилсагты: Борис Гармаев [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2017. — Март. 17

2017

 1. Утаата; Хүлэгни [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2017. — Авг. 11
 2. Нүхэртөө [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2017. — Сент. 15
 3. Ангуурида; Намар [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2017. — Нояб. 24
 4. Ангуушад [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2017. — Дек. 29

2018

 1. Сэнхир хадын хүдэр хүбүүд [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2018. — Янв. 12
 2. Дүдэгэнүүр Содном [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2018. — Янв. 26
 3. hарьдагай халяар [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2018. — Февр. 9
 4. Залуушуулда [Текст]: шүлэг / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2018. — Февр. 23
 5. Эртын хабар [Текст]: шүлэг / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2018. — Март. 30
 6. Үбhэшэд [Текст]: шүлэг / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2018. — Апр. 27
 7. Морин эрдэни [Текст]: шүлэг / Б. Гармаев. — Ажалай туг // Захаамин, 2018. — Авг. 31
 8. Далан наhанай дабаан; Захяа [Текст]: шүлэгүүд / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2018. — Нояб. 16
 9. Зунай найрта; Түргэн бороон; hүбэтын аршаан [Текст]: шүлэгүүд / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2018. — Нояб. 30.
 10. Харгы (дуун); Түрүүшын дуран [Текст]: шүлэгүүд / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2018. — Дек. 28.

2019

 1. Буряад орон; Сагай ябадал; Нютагаа бусалга [Текст]: шүлэгүүд / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2019. — Июн. 14.
 2. Я, не буят! [Текст]: зохёол / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2019. — Нояб. 15.
 3. Хүлеэгдэhэн бороон; Эртын хабар; Үбhэшэд; Зунай найрта; Түргэн бороон; Түрүүшын дуран; Һүбэтын аршаан [Текст]: шүлэгүүд / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2019. — Нояб. 15.
 4. Санкт-Петербург; Дуран; Захяа (шүлэгүүд); Контора дымит!; Мартагдашагүй уулзалга [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2019. — Дек. 27.

2020

 1. Нажар, нажар, наашаа ерыш! [Текст]: дуунууд / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. — Март. 13. 
 2. Хүлэг морид [Текст]: шүлэг / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. — Апр. 10.
 3. Борто (шүлэг); Дуран (дуун) [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. — Сент. 25.
 4. Жэлэй дүрбэн саг; Хара hэер [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. — Ноябр. 13.
 5. Бодон гахай [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. — Ноябр. 27, Дек. 11.
 6. Бугын дуунай хаhа [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. — Декабриин 25.

2021

 1. Бугын дуунай хаhа (үргэлжэл) [Текст]: / Б. Гармаев // Ажалай туг. — Захаамин, 2021. — Январиин 15.

Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Полезные ссылки

Полезные ссылки