Гончиков Михаил Мункожапович

Михаил Мункожапович Гончиков 1936 ондо Сахир тосхондо түрөө hэн. Үлэгшэнэй 7 жэлэй hургуули дүүргээд, 1954 онhоо эхилэн Захааминай физкультура болон спортын комитедэй түрүүлэгшээр, Хамниин ба Үлэгшэнэй hургуулида физкультурын багшаар, ахалагша пионервожатаар, «Буряад Монголой үнэн» газетын тусхай корреспондентээр,Үлэгшэнэй сомоной Соведэй гүйсэдкомой түрүүлэгшээр, Зэдэ, Захаамин аймагуудта «Буряад үнэн» газетын тусхай корреспондентээр хүдэлhэн, Хабаровскын дээдэ партийна hургуулида hураhан, «Ажалай туг» газетын редакторой орлогшоор, госпромхоздо модо бэлэдхэгшээр, барилгашанаар хүдэлhэн намтартай.

1966 ондо СССР-эй журналистнуудай Холбооной гэшүүнээр абтаhан юм. Мүнөө үедэ Захаамин, Зэдэ аймагуудта «Буряад үнэн» газетын тусхай корреспондентээр ажаллаа. Бэшэhэн шүлэгүүдынь, рассказуудынь республикын болон аймагай газетэ болон журнаалнуудта хэблэгдээ hэн. 1994 ондо наhа бараа.


Библиография

Публикации в периодических изданиях и сборниках

2019

  1. Шүлэглэжэ ябаарай; Эсэгын мүргэл; Жаран жэлэй жаргал [Текст:] шүлэгүүд / М. Гончиков // Ажалай Туг. – Захаамин, 2019. – Майн 17.

Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Полезные ссылки

Полезные ссылки